Aktualności

Dokumenty potwierdzające prawo do świadczeń w ramach NFZ

Pacjenci zamierzający skorzystać ze świadczeń zdrowotnych w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia, zobowiązani są każdorazowo przedstawić dokument potwierdzający prawo do ich uzyskania.

  • osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę – druk ZUS RMUA, aktualne zaświadczenie z zakładu pracy lub podstemplowana legitymacja ubezpieczeniowa
  • prowadzący własną działalność gospodarczą – druk zgłoszenia do ubezpieczenia oraz aktualny dowód opłaty składki
  • członkowie KRUS – zaświadczenie z KRUS o odprowadzanych składkach na ubezpieczenie zdrowotne lub ostatni dowód wpłaty składki
  • emeryci i renciści – legitymacja emeryta lub rencisty lub ostatni odcinek emerytury/renty
  • bezrobotni zarejestrowani w Urzędzie Pracy – zaświadczenie z urzędu pracy o odprowadzaniu składek na ubezpieczenie zdrowotne
  • osoba ubezpieczona jako członek rodziny (np. uczeń, student, niepracujący małżonek) – dokument potwierdzający ubezpieczenie zdrowotne osoby, która zgłosiła ją do ubezpieczenia zdrowotnego oraz dowód zgłoszenia  (druk ZUS  ZCNA lub ZUS  ZCZA)

Przyjmuje się, że dokument potwierdzający prawo do świadczeń ważny jest 30 dni.

Galeria zdjęć

dsc05203 dsc05204 dsc05230 dsc05184 dsc05228 dsc05522 dsc05639 dsc05640 dsc05642 dsc_6470

Spot reklamowy

Współpracujemy z