Opis projektów Unii Europejskiej realizowanych w Centrum Medycznym Dąbrowa-Dąbrówka

Centrum Medyczne Dąbrowa – Dąbrówka Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Rozszerzenie oferty o usługi diagnostyki chorób cywilizacyjnych przez Centrum Medyczne Dąbrowa – Dąbrówka w Gdynia pomocą rezonansu magnetycznego”.

Celem projektu jest wzrost konkurencyjności poprzez rozwój Pracowni Diagnostyki Obrazowej i wdrożenie nowych usług polegających na diagnostyce za pomocą rezonansu magnetycznego chorób cywilizacyjnych i okresu starzenia się.

Koszt kwalifikowalny: 1 600 000,00 PLN

Dofinansowanie: 718 400,00 PLN

W ramach wyżej wymienionego projektu, we wrześniu 2017 roku został zakupiony i uruchomiony aparat MRI Siemens Magnetom Essenza.

ue-footer

Centrum Medyczne Dąbrowa – Dąbrówka Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Wprowadzenie nowych usług medycznych w zakresie diagnostyki chorób cywilizacyjnych i okresu starzenia się poprzez zakup tomografu komputerowego i rozbudowę budynku przychodni Centrum Medycznego Dąbrowa – Dąbrówka w Gdyni”.

Celem projektu jest wzrost konkurencyjności poprzez rozwój Pracowni Diagnostyki Obrazowej i wdrożenie nowych usług polegających na diagnostyce chorób cywilizacyjnych i okresu starzenia się za pomocą tomografu komputerowego.

Dofinansowanie: 691 712,38 PLN

ue-footer

Centrum Medyczne Dąbrowa – Dąbrówka Sp. z o.o. realizuje projekt pt.:”Moja Mammografia – Idę Bo Warto Żyć” dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Oś priorytetowa 5 Zatrudnienie, Podziałanie 5.4.2. Zdrowie na rynku pracy.

Dofinansowanie projektu z UE: 1 733 173,18 PLN

Dofinansowanie z Budżetu Krajowego: 203 902,74 PLN

ue-footer

Galeria zdjęć

dsc05219 dsc05204 dsc05230 dsc05184 dsc05228 dsc05522 dsc05526 dsc05642 dsc_6499 dsc_6516

Spot reklamowy

Współpracujemy z