Projekt – ucyfrowienie pracowni RTG

Centrum Medyczne Dąbrowa-Dąbrówka w roku 2014 zrealizowało projekt „Poprawa jakości opieki medycznej poprzez ucyfrowienie pracowni diagnostyki obrazowej” współfinansowany ze środków EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013.

Realizacja projektu zakładała wprowadzenie radykalnej zmiany w sposobie funkcjonowania pracowni RTG, w której wykonywane były analogowe zdjęcia przy użyciu ciemni rentgenowskiej. Założeniem projektu było odejście od przestarzałej, mającej szereg ograniczeń analogowej technologii badań rentgenowskich i zastąpienie jej nowoczesna technologią cyfrowa. W najprostszych słowach można to opisac jako zamianę obrazu utrwalonego na tradycyjnym zdjęciu rentgenowskim, w plik informacji zapisany na nośniku cyfrowym, który możne być w nieograniczony sposób analizowany i poddawany dalszej cyfrowej obróbce. Rozwiązania te eliminują z procesu wykonywania zdjęcia RTG szkodliwych i kłopotliwych w utylizacji odczynników chemicznych. Nie do przecenienia sa tez o wiele niższe parametry ekspozycji na promieniowanie rentgenowskie jakie udaje się uzyskać dzięki zastosowaniu cyfrowych płyt obrazowych.

 

LOGO

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013

 

Galeria zdjęć

dsc05219 dsc05230 dsc05184 dsc05522 dsc05526 dsc05639 dsc05642 dsc_6470 dsc_6516 dsc05722

Spot reklamowy

Współpracujemy z