Chirurgia Jednego Dnia

Centrum Medyczne Dąbrowa-Dąbrówka informuje, że od dnia 13 listopada 2017 r., w ramach umowy z POW NFZ w rodzaju Leczenie Szpitalne w trybie chirurgii jednego dnia, wykonujemy następujące zabiegi operacyjne:

 • wycięcie guzów skóry oraz tkanki podskórnej
 • wycięcie znamion skóry
 • operacje łagodnych guzów piersi
 • biopsja powierzchownych węzłów chłonnych
 • operacja zmian patologicznych okolicy okołoodbytniczej z wyłączeniem żylaków odbytnicy
 • operacje przepuklin brzusznych i pachwinowych
 • zabiegi z zakresu ginekologii – w dotychczasowym zakresie, z wyłączeniem diagnostyki niepłodności oraz leczenia nietrzymania moczu.
 • zabiegi z zakresu ortopedii – w dotychczasowym zakresie
 • operacje żylaków kończyn dolnych

Informujemy jednocześnie, że wszystkie pozostałe zabiegi w zakresie chirurgii ogólnej, ginekologii i laryngologii, w tym:

 • operacje żylaków odbytnicy
 • histeroskopia i laparoskopia w diagnostyce niepłodności
 • operacje taśmowe w nietrzymaniu moczu
 • operacje laryngologiczne

wykonujemy wyłącznie odpłatnie.