Niezbędne badania

Przed zabiegiem niezbędna jest wizyta u lekarza okulisty, który szczegółowo przeprowadzi diagnostykę schorzenia. Wykonanie pełnej diagnostyki okulistycznej pozwala podjąć jednoznaczną decyzję odnośnie przeprowadzenia operacji usunięcia zaćmy. Badania umożliwiają również właściwe potwierdzenie rozpoznania oraz ocenę zaawansowania zmian chorobowych, a także pozwalają obliczyć moc wszczepianej nowej, sztucznej soczewki.

Badania przedoperacyjne powinny także określić stopień przewidywanej poprawy jakości widzenia, który uzależniony jest nie tylko od rodzaju i przeźroczystości wszczepianej soczewki, ale także od obecności dodatkowych zaburzeń narządu wzroku, takich jak schorzenia rogówki, ciała szklistego i siatkówki.

Na wizytę kwalifikacyjną wskazane jest przyniesienie dokumentacji medycznej z dotychczasowego leczenia okulistycznego takiej jak: wypisy ze szpitali, przepisane recepty okularowe, wydruki lub kserokopie poprzednich konsultacji okulistycznych, wyniki badań oraz wykaz stosowanych przewlekle leków.

Przed zabiegiem lekarz na wizycie kwalifikacyjnej może zalecić również wykonanie badań dodatkowych:

  • morfologia krwi;
  • badania układu krzepnięcia – APTT, INR.