Gabinet zabiegowy

Harmonogram pracy gabinetu zabiegowego

Pobieranie materiału do badań laboratoryjnych 1 Przerwa 2 Przerwa Wykonywanie zabiegów EKG
7:15-10:00 10:15-10:30 15:15-15:30 10:30-17:00