O nas

Przychodnia Lekarska rozpoczęła swoją działalność w roku 1992, jako filia istniejącej już placówki W. Kack-Karwiny. Pierwszą siedzibą naszej przychodni były wynajmowane pomieszczenia w bloku przy ul. Szafranowej. W skromnych warunkach ale przemiłej atmosferze personel medyczny kierowany przez dr n. med. Stefana Penka sprawował opiekę nad pacjentami.

W roku 1995 nastąpiło przekształcenie Przychodni Lekarskiej w Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej oraz zmiana nazwy na Przychodnia Dąbrowa-Dąbrówka. W wyniku konkursu ogłoszonego przez Urząd Miasta Gdyni, rok później, nowym kierownikiem przekształconej już przychodni została Ewa Zagórska-Onoszko.

Kilka lat później w 1998 r. przychodnia zmieniła siedzibę na specjalnie zaadoptowany na ten cel budynek przy ul. Sojowej 22. Była to na owe czasy pierwsza w pełni skomputeryzowana placówka tego typu w Gdyni. Nowe otwarcie przychodni uświetnił festyn, na którym lokalna społeczność miała możliwość skorzystania z nieodpłatnych badań, a dla dzieci przygotowano wymyśle gry i konkursy. Pozwalamy sobie zacytować słowa, które w imieniu Wojewody pomorskiego wpisała do księgi pamiątkowej Dyrektor Generalny Pomorskiego Urzędu Wojewody – Wiesława Chojnacka „Ten piękny obiekt, dzieło wielu rąk i serc ludzkich, jest dowodem na to, że nawet w tych trudnych czasach można tworzyć dzieła wielkie. Niech to będzie zachętą i wskazaniem dla wątpiących.”

W skutek ciężkiej choroby kierownik lek. med. Ewy Zagórskiej-Onoszko nowym dyrektorem SPZOZ Przychodnia Dąbrowa-Dąbrówka w marcu 2001r. został lek. med. Andrzej Chrostowski. Dużym sukcesem było dobudowanie w roku 2004 dodatkowego skrzydła na potrzeby poradni specjalistycznych, pracowni RTG i mammografii. Wyposażenie pomieszczeń sfinansowane zostało częściowo ze środków przedakcesyjnych Unii Europejskiej w ramach Programu Phare 2001 SSG.

Konsekwencją dynamicznego rozwoju przychodni była adaptacja budynku przy ul. Sojowej 33c z przeznaczeniem na Oddział Chirurgii Jednego Dnia. Projekt przewidywał również rozszerzenie działalności istniejących dotychczas 18 poradni specjalistycznych. To ambitne przedsięwzięcie powstało w dużej mierze dzięki kolejnej, tym razem znacznie większej unijnej dotacji. W roku 2006 rozpoczęła się budowa nowoczesnego centrum, która zakończyła się dwa lata później. Z początkiem 2009r. podpisaliśmy pierwszy kontrakt z NFZ na świadczenie usług szpitalnych ubezpieczonym pacjentom.

W lipcu 2012r. Przychodnia Dąbrowa-Dąbrówka zmieniła nazwę na Centrum Medyczne Dąbrowa-Dąbrówka, która lepiej odzwierciedla szeroki zakres wykonywanych świadczeń w naszej placówce.

Obecnie Centrum Medyczne Dąbrowa-Dąbrówka może poszczycić się jedną z najszerszych ofert diagnostyczno-terapeutycznych wśród placówek tego typu w woj. pomorskim. Zakres naszych usług obejmuje podstawową opiekę zdrowotną, specjalistykę, rehabilitację leczniczą, zabiegi chirurgiczne wykonywane w trybie jednodniowym oraz szeroką diagnostykę. Centrum wyposażone jest w najnowocześniejszy sprzęt medyczny, a pacjentów przyjmują specjaliści o wysokich kwalifikacjach z doskonałym przygotowaniem zawodowym. Potwierdzeniem naszej dbałości o pacjenta jest certyfikat zgodności z normą PN-EN ISO 9001:2009 w zakresie świadczenia usług medycznych w trybie ambulatoryjnym i szpitalnym. Naszym głównym celem jest przede wszystkim zdrowie i zadowolenie każdego pacjenta.

Nasza klinika to przede wszystkim zespół profesjonalistów, który do swojej dyspozycji ma najnowszy sprzęt dający ogromne możliwości na polu sali operacyjnej. Posiadamy rozległe doświadczenie, które pozwala nam wykonywać zabiegi na naprawdę światowym poziomie. Dbamy o komfort pacjentów i ich doskonałe samopoczucie.

U nas medycyna to coś zdecydowanie więcej niż tylko dobrze wykonana operacja. To zdrowy i uśmiechnięty pacjent, który ma z nami tylko miłe wspomnienia!