Populacyjny Program Wczesnego Wykrywania Raka Piersi

Program przeznaczony jest dla pań w wieku od 50 do 69 lat, ubezpieczonych, które w ciągu ostatnich 2 lat nie wykonywały mammografii.

Panie z określonej grupy wiekowej zgłaszają się z dowodem ubezpieczenia, bez skierowania.

Kobiety z nieprawidłowym wynikiem mammografii kierowane są na diagnostykę uzupełniającą: USG piersi i/lub biopsję cienkoigłową/biopsję gruboigłową z badaniem histopatologicznym. Badania te są wykonywane w ramach tego samego programu.

Rejestracja do programu odbywa się osobiście w Poradni Specjalistycznej lub pod numerem tel. 58 669 20 35

Populacyjny program wczesnego wykrywania raka piersi