Program Badań Prenatalnych

Program skierowany jest do kobiet w ciąży powyżej 35 roku życia lub obciążonych występowaniem chorób genetycznych w rodzinie.

W ramach programu przeprowadzane są badania, dzięki którym można rozpoznać wrodzone wady u dziecka we wczesnym okresie ciąży, co umożliwia z kolei podjęcie leczenia już w czasie życia płodowego dziecka.

Rejestracja do programu odbywa się osobiście w poradni ginekologiczno-położniczej lub pod numerem telefonu 58 669 20 18