Dostępność Plus dla Zdrowia

Centrum Medyczne Dąbrowa Dąbrówka Sp. z o.o. jest Grantobiorcą projektu pn. Dostępność Plus dla Zdrowia, który finansowany jest z Funduszy Europejskich. Nasza placówka otrzymała grant w wysokości 532 107,00 zł na poprawę dostępności świadczeń dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Dzięki temu dofinansowaniu ta grupa naszych pacjentów będzie mogła:

  • przebywać w klimatyzowanym budynku,
  • korzystać ze strony internetowej spełaniającej wytyczne WCAG 2.1.,
  • wykonać szereg badań zarówno w placówce jak i w domu pacjenta ( holtery EKG, Holtery RR, spirometrie, badania krwi, EKG,KTG, dermatoskop)
  • korzystać z tłumacza migowego online,
  • kadra placówki zostanie skierowana na szkolenia dotyczące komunikacji z osobami ze szczególnymi potrzebami, szkolenie personelu z zakresu tworzenia dokumentów dostępnych cyfrowo, szkolenie personelu z tworzenia dostępnych treści,
  • korzystać z udoskonalonej dostępności infrastruktury IT do obsługi pacjentów stacjonarnie lub zdalnie.

Więcej informacji o Funduszach Europejskich dla ochrony zdrowia dostępnych jest na stronie internetowe www.zdrowie.gov.pl.

 

Grant

MRI

TK