TELEPORADA lekarza POZ dla dorosłych

w przypadku problemu z dodzwonieniem się do rejestracji zgłoszenia na teleporadę można dokonać poprzez adres e-mail:

[email protected]

Należy podać: imię, nazwisko, PESEL oraz aktualny numer telefonu